Akavan lokakuun 2015 työttömyyskatsauksen mukaan korkeakoulutettuja työttömiä oli Suomessa syyskussa 47818. Näistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 25231, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 20965 ja tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita 1622. Korkeakoulutettuja työttömiä on nyt 5706 (+13,5 %) enemmän kuin vuosi sitten, ja korkeakoulutettujen työttömien määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2008 jälkeen. Syyskuun lopussa oli työttömänä 6949 insinööriä, 4395 tradenomia, 3271 filosofian maisteria (hum.) ja 2905 diplomi-insinööriä. Työttömyyden suhteellinen kasvu on viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut erityisen nopeaa esimerkiksi filosofian maistereilla (luonnont., 24 %), kasvatustieteen maistereilla (23 %), tohtoreilla (+22 %) ja tradenomeilla (+22 %). Myös työttömien agronomien, farmaseuttien, arkkitehtien ja lääkäreiden määrä on kasvanut vuoden aikana nopeasti, vaikka työttömien määrä näillä aloilla on edelleen verraten vähäinen.

Lähde: Akavan työttömyyskatsaus 27.10.2015

Yleensähän on sanottu, että mahdollisimman korkea koulutus on paras vakuutus työttömyyttä vastaan, mutta näin ei todellakaan ole enää nykyisin! Näiden työttömyyslukujen takana on valtava määrä osaamista ja potentiaalia, joka nyt jää käyttämättä. Kaikilla kuitenkin on yhteisillä verovaroilla kustannettu koulutus.