HS: Työllisyys kohenee, mutta samalla nuoret syrjäytyvät työmarkkinoilta, alityöllisyys kasvaa ja piilotyöttömyys pahenee

Suomen työllisyys näytti hienoisia kohenemisen merkkejä syyskuussa, kun työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni. Lukujen taustalta löytyy kuitenkin huolenaiheita.

Suomen työllisyys näytti hienoisia kohenemisen merkkejä syyskuussa, kun työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni. Lukujen taustalta löytyy kuitenkin huolenaiheita.

Työllisyys kohenee vähitellen

Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli syyskuussa 204 000 eli 21 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste syyskuussa oli 7,7 prosenttia, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 8,4 prosenttia.

Nuoria syrjäytyy työmarkkinoilta joukoittain

Työttömyyden hienoisesta laskusta huolimatta yhä useampi suomalainen on syrjäytymässä työmarkkinoilta. Oheisesta kuviosta näkee, että pitkäaikaistyöttömien määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2009. Määrän kasvu ei myöskään osoita taittumisen merkkejä. Käyrällä näkyvät värähdykset menevät kausiluonteisen heilunnan piikkiin.

Erityisen huolestuttavaa on se, että pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut nopeimmin alle 40-vuotiaiden keskuudessa.

Moni haluaisi enemmän työtä

Alityöllisten määrä Suomessa on kasvanut jo yli 140 000:een. Alityöllisellä tarkoitetaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa työllistä, joka haluaisi tehdä enemmän töitä kuin mitä on saatavilla.

Alityöllisiä käsitellään eri tavoin Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastoissa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa alityölliset eivät näy työttöminä. Tämä selittää osaltaan, miksi Suomen työllisyyden tilanne näyttää lohduttomammalta TEM:n tilastoissa verrattuna Tilastokeskuksen tilastoihin.

Työttömiä katoaa piiloon

Piilotyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka haluaisi ansiotyötä, mutta ei ole etsinyt töitä viimeisen neljän viikon aikana. Usein piilotyöttömät eivät usko töitä olevan tarjolla, jolloin he jäävät lannistuneina sohvalle. Toisinaan passiivisuuden syynä voi olla myös opiskelu, lasten hoito tai sairastelu.

Oheisesta kuviosta näkee, että piilotyöttömyys on kaksinkertaistunut vuoden 2008 pohjalukemista ja jatkaa kasvuaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa piilotyöttömät eivät näyttäydy työttöminä. Suomen taloudelle piilotyöttömyys on kuitenkin rasite, samoin työttömälle itselleen, vaikka hän ei tilastoissa työttömänä näyttäytyisi.