Tervehdys,

Kiitos hakemuksestasi. Saimme määräaikaan mennessä yhteensä 1446 hakemusta, mikä on enemmän kuin kertaakaan viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen. Hakijajoukko oli siis poikkeuksellisen suuri ja korkeatasoinen. Tällä kertaa et valitettavasti valikoitunut haastatteluun kutsuttavien joukkoon. Jatkoon kutsuttiin tällä kertaa vain noin 10 prosenttia kaikista hakijoista. 

Kävimme yhdessä rekrytointikumppanimme x:n kanssa läpi kaikki hakemukset huolellisesti. Jatkoon kutsumisen edellytyksenä oli, että hakija täyttää ilmoituksessakin mainitut kelpoisuusvaatimukset, minkä lisäksi valinnoissa tarkasteltiin hakijan opinto- ja työtaustaa sekä muuta osaamista ja kokemusta.

X:n avoimia tehtäviä voit seurata verkkosivuillamme.


Ystävällisesti,

x