YLE: Analyysi: Hyvät, pahat ja rumat työmarkkinat – vältä nämä sudenkuopat

Työtä etsivien kannattaa verkostoitua aiempaa aktiivisemmin, päivittää osaamistaan ja valmistautua vaihtamaan alaa tai paikkakuntaa, kirjoittaa taloustoimittaja Anna Karismo.

Työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa työmarkkinoilla, joilla on nyt useita pullonkauloja. Se näkyy avoimien työpaikkojen lisääntymisenä viime kuukausina. Joillakin aloilla on työvoimapulaa, johon ei ole luvassa helpotusta lähitulevaisuudessa.

Asiantuntijat puhuvat moniongelmaisesta tilanteesta, koska työmarkkinoiden kohtaannon sudenkuopat nousevat esiin niin monin eri tavoin.

1. Työnhakijoiden osaaminen on usein vanhentunutta

Yksityisten rekrytointiyritysten edustajat kertovat, että asiantuntijatöissä hakijoiden osaaminen on usein vanhentunutta.

Esimerkiksi markkinointi- ja viestintäalalle olisi paljon tulijoita. Alan työnantajat etsivät kuitenkin digitaalista markkinointiautomaation ja verkkoanalytiikan osaamista, jota on vain harvalla.

– Moneen työhön kysytään aika paljon sellaista erityisosaamista, jota Suomesta ei yksinkertaisesti löydy. Nyt olisikin erittäin tärkeää saada ulkomaalaisille työntekijöille väylä auki, koska muuten ei kilpailukykyä saada ylläpidetyksi, Sitran johtava asiantuntija Mikko Hyttinen painottaa.

Julkisuudessa on puhuttu viime päivinä ainakin pelintekijöistä ja koodareista, joita tarvittaisiin maahan tuhansia.

2. Työ tai sen tekijät ovat usein väärässä paikassa

Työssäkäyntialueet ovat hajallaan. Suomessa on nyt useita aluekeskuksia, joilta ihmiset eivät siirry työn perässä.

Tämä näkyy myös tuoreimmissa tilastoissa: esimerkiksi Turun seudulla tarvittaisiin niin hitsaajia, kuorma-autonkuljettajia kuin koneistajiakin, kun lähimaakunnissa näistä ammateista on selvää ylitarjontaa.

Haluttomuus muuttaa johtuu pitkälti asuntomarkkinoista. Suomalaiset asuvat kansainvälisesti verraten poikkeuksellisen usein omistusasunnoissa.

Kun kaupungeissa tarvitaan työntekijöitä esimerkiksi rakennusalan kasvusuhdanteessa, muuttotappioalueella asuvan ei kannata siirtyä toiselle paikkakunnalle; hän ei välttämättä saa asuntoaan myydyksi, ja vaikka saisikin, asunnon arvolla ei kateta kalliimman asunnon hintaa uudella paikkakunnalla.

Kuitenkin noin kaksi kolmasosaa työntekijöistä olisi kyselyjen mukaan valmis vaihtamaan työpaikkaa.

3. Piilotyöpaikkoja on yhä enemmän

Kun taloudellinen tilanne on epävarma, työantajien kynnys palkata on tavanomaista korkeammalla.

– Jos sattumalta tulee joku hyvä tyyppi vastaan, niin hänet palkataan, tai kysellään kavereilta, että olisiko teillä tietoa hyvistä tyypeistä, Hyttinen sanoo.

Kun osaavat työntekijät eivät satu kuulemaan työmahdollisuuksista, valtava määrä kykyjä jää piiloon.

Työnantajat eivät laita paikkoja julkiseen hakuun osin siksi, että he pelkäävät hakemusten tulvaa. Vaikka tietojenkäsittely on nyt helpompaa kuin koskaan aiemmin, rekrytoinnissa mennään siis vanhanaikaiseen suuntaan: palkkaamiseen puskaradion kautta.

Siitä syystä työnhakijan oman aktiivisuuden ja verkostoitumisen merkitys on työmarkkinoilla suuri.

4. Työnvälityksen kanavat ovat sirpaloituneet

Julkisen sektorin työ- ja elinkeinopalveluiden kautta on päätynyt nykyisiin töihinsä vain selvästi alle kymmenen prosenttia työllisistä, kertoo Sitran tutkimus.

70 prosenttia työntekijöistä on löytänyt paikkansa muuten kuin vastaamalla työpaikkailmoitukseen – siis verkostojensa kautta.

Näin ollen runsas viidennes työpaikoista täytettäisiin yksityisen ilmoittelun ja rekrytointiyritysten kautta.

Työnhakijoiden kannattaa opetella käyttämään kaikkia mahdollisia kanavia.

– Verkon työnvälityssovellus LinkedIn on tehnyt suomalaisille siksi hyvää, että se on saanut ihmisten ajattelun muuttumaan. Kokonaan toinen asia on se, löydetäänkö sitä kautta työntekijöitä, mutta ainakin ihmiset ovat oppineet sen avulla tuomaan osaamisensa tarjolle, Hyttinen sanoo.

5. Osa ammateista ei kiinnosta hakijoita

Osa toimialoista on sellaisia, että ne eivät vain houkuttele työntekijöitä.

Esimerkiksi puhelinmyyjille ja myyntiedustajille olisi tarjolla tuhansia työpaikkoja. Toisaalta tilastot eivät kerro koko totuutta. Vähemmän koulutusta vaativat myyntityöt ovat usein ammatteja, joissa piipahdetaan vain hetken aikaa ja jatketaan eteenpäin.

Myös siivoukseen ja kiinteistönhuoltoon on vaikea saada työntekijöitä.

6. Aloja syntyy, kasvaa ja katoaa

Kun ala kasvaa nopeasti, työntekijöistä tulee pulaa. Tällainen nopeasti kasvanut ala on rakentaminen. Esimerkiksi kattoasentajia, betonirakentajia ja raudoittajia olisi tarvittu tänä syksynä enemmän kuin heitä on vapailla markkinoilla.

Ylitarjontaa taas on aiempaa enemmän muusikoista, laulajista, säveltäjistä ja kuvataiteilijoista ja yhteiskunta- ja kulttuuritutkijoista. Heiltä työt ovat lähteneet alta.

Ennakkoluulottomuus on valttia tällaisissa muuttuvissa ammateissa. Tulevaisuudessa työpaikkoja häviää, mutta toisaalta niitä myös syntyy. Nyt kysytään muutoshalukkuutta.