Hyvä x,


Olette hakenut avoinna ollutta tehtäväämme x. Hakemuksia tehtävään saapui 201 kpl. Valitettavasti tällä kertaa valintamme ei kohdistunut teihin. Tehtävään valittiin master of arst x, Filosofian maisteri x, Valtiotieteiden maisteri x, Liiketalouden Tradenomi x, Valtiotieteiden maisteri x, Ekonomi, kauppatieteiden maisteri x, Kasvatustieteen kandidaatti x, Kasvatustieteiden maisteri x, Kasvatustieteen maisteri x, Filosofian maisteri x, Autoinsinööri x, YTM x, Valtiotieteiden maisteri x, Tradenomi, Liiketalous x, Maatalous- ja metsätieteiden maisteri x, Filosofian maisteri x, kauppatieteiden maisteri x, Master of Health Science x, Tradenomi x, Filosofian maisteri x, Tradenomi, Henkilöstöresurssien kehittäminen ja johtaminen x, Tradenomi, IT x, Yhteiskuntatieteiden maisteri x, Kasvatustieteen maisteri x.

  
Kiitämme mielenkiinnostanne avoinna ollutta tehtävää kohtaan. Voitte jatkossakin seurata avoimia työpaikkailmoituksiamme osoitteessa x.

 Ystävällisin terveisin 

x, x ja x