Talouselämä: Yllättävä ehdotus vastavalmistuneiden työllistämiseksi - Sipilä: "Hyvin tuore ajatus"

...

Pääministeri haluaa korkeakoulutetut nopeasti töihin, suoraan koulun penkiltä. Tavoitteen saavuttamiseksi korkeakouluista vastavalmistuneet töitä etsivät aktorit, eli mentoroitavat ja Suomen Mentorit ry ovat keränneet 22 ehdotusta korkeakoulutettujen työllisyyden parantamiseksi.

...

Raportissa korkeakoulutetut vaativat muun muassa, että työnantajalle myönnettäisiin palkkatuki vasta kuuden kuukauden työsuhteen jälkeen. Tämä helpottaisi työuran aloittamista, nuoret uskovat. Idea saa Sipilän tuen. 

”Minusta tämä oli hyvin tuore ajatus. Se kannustaisi työnantajia pidempiaikaisiin työsuhteisiin, ja nuori ehtisi antamaan näyttönsä siinä ajassa.”

Sipilän mukaan työllisyysehdotuksiin palataan syksyn budjettiriihessä.

TE-palveluita rukattava

Mentoreiden raportti on osin rankkaa luettavaa. Nuoret kertovat sadoista työhakemuksista, lannistumisista ja TE-toimistojen palvelun laadun vaihtelusta. Toisaalta nuoret kehuvat mentoreiden auttaneen heitä tunnistamaan omat vahvuutensa työnhakijoina ja katsomaan työelämän kenttää laajemmasta perspektiivistä: kerrytetylle osaamiselle voi olla tarvetta yllättävissä yhteyksissä. 

Perusongelma kumpuaa vaikeasta taloustilanteesta sekä korkeakoulujen ja työelämän etäisestä suhtesta. Tällä hetkellä moni nuori jää täysin yksin ensimmäisen työpaikan hankkimisen kanssa, huomauttavat aktorit. 

”On absurdia, että nuoret kannustetaan lukiosta suoraan opiskelemaaan ja opinnoista nopeasti työmarkkinoille. Yhtälö ei vain toimi. Koska työpaikkoja ei kuitenkaan ole ja niihin ei pääse ilman opiskeluaikana kerättyä työkokemusta”, kirjottaa 29-vuotias YTM raportissa. 

Lain mukaan TE-toimistoissa pitäisi saada samantasoista palvelua virkailijasta riippumatta, mutta työttömien nuorten kertomuksissa ohjeet ovat hyvin vaihtelevia. Eräälle markkinointia sivuaineena lukeneelle kauppatieteiden maisterille on usuttettu visualistin paikkaa. Toista on painostettu hakemaan töihin, joiden työpaikkailmoituksia lukiessa jo tietää, ettei kuulu haun kohderyhmään.

”Tämä pisti ajattelemaan, onkohan nyt varmasti meillä kaikilla - hallituksella ja työnantajilla - oikea fokus, jotta nuoret pääsevät töihin”, Sipilä myöntää.

Vastavalmistuneet vaativat, että TE-toimistojen neuvot yhtenäistettäisiin ja asiakkaat segmentoitaisiin koulutuksen mukaan. Eri ryhmien kohdalla pitäisi pohtia, ovatko kaikki samat toimenpiteet tarpeellisia. 

”Vastaus on kyllä, ohjeet on yhtenäistettävä”, toteaa Sipilä.  

Sipilä lisää TE-keskusten päätyneen myös omassa selvityksessään siihen, että asiakkaiden tarkempi ryhmittely on vastedes tarpeen.

Työnantajilla toiveina yrittäjyystuet ja koeajan palkka-ale

Myös mentorit ja HR-johtajat ovat laatineet toivelistansa Sipilälle. Mentorit vaativat muun muassa yrittämistä harkitseville yrittäjätakuuta. Yrittäjätakuun myötä nuorilla olisi tietyn ajan tai tiettyyn summaan asti takuu siitä, että he saavat tarvittaessa työttömyystukia. 

Sipilän mukaan yrittäjyyden kannustimia on luonnosteltu runsaasti hallituksessa. 

”Yksi ehdotus on, että jatkossa työttömyysetuutta olisi mahdollista käyttää starttirahana.”

HR-johtajien toiveen henkilöstä johtuvan irtisanomisen helpottamisesta Sipilä tyrmää suoralta kädeltä. Myös ehdotus matalammasta koeajan palkasta saa pääministerin empimään. Sopimus pitäisi leipoa työmarkkinapöydissä. 

”Siinä täytyy jatkaa hierontaa pidemmän kaavan mukaan.” 

Muutoin HR-johtajien toivelista on pääosin toteutumassa: Hallitus aikoo joustavoittaa työsuhteiden ketjuttamista, venyttää koeaikaa neljästä kuukaudesta kuuteen ja lyhentää takaisinottovelvollisuutta yhdeksästä kuukaudesta neljään.

...