Hyvä x,

x:n 04.02.2016 tekemällä päätöksellä on x:n x-osaston x-yksikön x-kunnan x tehtävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty x maisteri x 29.02.2016 - 31.07.2019 väliseksi ajaksi.

Tehtävää haki määräaikaan mennessä 115 henkilöä.

Valtion virkamieslain 57 §:n nojalla nimittämispäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

x kiittää tehtävää kohtaan osoittamastanne mielenkiinnosta. Toivomme, että haette jatkossakin avoimia tehtäviämme osoitteessa x.

x